Propisi

Propisi

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
  Narodne novine 94/1373/17
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  Narodne novine 88/1578/16116/17
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
  Narodne novine 97/05115/0581/08, 31/09156/0938/1010/1181/11126/1138/1386/13
 • Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži ('Narodne novine', br. 88/15).
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
  Narodne novine 88/15
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
  Narodne novine 97/15