Tijela društva

Tijela društva

Uprava

  • Dragica Bagarić, direktorica

Nadzorni odbor

Boška Trbojević, predsjednica

  • Marijana Klobučar, podpredsjednica
  • Damir Brlek, član
  • Svjetlana Josipović, članica
  • Srđan Lisac, član
  • Ivana Petričević, članica
  • Srebrenka Sertić, članica
  • Mislav Hodalić, član
  • Marina Šimunek, članica

Skupština

  • Srđan Lisac, predsjednik